توصیه اکید شده است که در طول خواندن این متن از هدفون استفاده نمایید – بخش دوم