امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

قالب شناسایی نشد.
پخش ویدئو

اگر زبان انگلیسی بلد نبودید اینطوری نشون بدین که گوشت گوسفند میخواید

نظرتون رو راجع به ویدئو بنویسید

پخش ویدئو

این ویدئو ۲۰ میلیون بازدید در اینستاگرام داشته 🙂

نوع پرنده ها رو اگر میدونید در نظرات بنویسید

نظرتون رو راجع به ویدئو بنویسید