پدرخوانده طور در انیمیشن ایران ، سروش رضایی در سرزمین سوریلند