امروز پنجشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۱

قالب شناسایی نشد.

پیتر دینکلیج (Peter Dinklage
)

متولد 11 ژوئن 1969

پروفایل IMDB: نمایش

آدرس اینستاگرام : 5 میلیون فالوور

*بیوگرافی پیتر دینکلیج*

بنر وبسایت وایرال وان