اگر زبان انگلیسی بلد نبودید اینطوری نشون بدین که گوشت گوسفند میخواید

نظرتون رو راجع به ویدئو بنویسید

هشتگ ها: 

نظرتون رو راجع به ویدئو بنویسید

هشتگ ها: 

نظرات پنهان است

نظرتون رو راجع به ویدئو بنویسید

هشتگ ها: 

نظرات پنهان است
پخش ویدئو

نظرتون رو راجع به ویدئو بنویسید

پخش ویدئو

این ویدئو ۲۰ میلیون بازدید در اینستاگرام داشته 🙂

نوع پرنده ها رو اگر میدونید در نظرات بنویسید

نظرتون رو راجع به ویدئو بنویسید